Aflossingsvrije hyotheek rente wijzigen

Hiermee kan de winstverwachting bepalen als je de rentevaste periode van een aflossingsvrije hypotheek openbreekt
Waarde aflossingsvrije hypotheek
Resterende rentevaste periode Jaren, Maanden
Huidige Rente %
Nieuwe rente %
Bruto Netto
Boete 10
Geen idee, geef me een schatting van de boete
Huidig Rentebedrag 200.00 200.00
Nieuw Rentebedrag 200.00 200.00 -
Maandelijkse besparing 200.00 200.00
Statistieken:
Totale winst 200.00 200.00
Return on investment 20.00 %
Terugverdientijd 100.00 Jaren 8.33 Maanden
Nominale rente 3.74 %
Effectieve rente 3.80 %