CBS huizenindex

Hier kan je een schatting maken van de waardeontwikkeling van je huis

Als input kan je de aankoopprijs opgeven of een WOZ waarde van een bepaald jaar. Alle andere waarden worden automatisch aangepast. Het gaat hier om landelijke of regionale gemiddelden, dus de grafiek zal nooit exact kloppen met je huis, maar het geeft een goede indicatie.
peilmoment kwartaal
waarde van het huis
regio
Aboluut Prijsstijging t.o.v. jaar ervoor
woz peildatum voor fiscaal jaar woz waarde
1/1/2016 2017
1/1/2017 2018
1/1/2018 2019
1/1/2019 2020
1/1/2020 2021

bron: CBS